Wiedza

Na tej stronie będę prezentował artykułu poszerzającą wiedzę z zakresu elektryki.

Na pierwszy ogień pomiary elektryczne: dlaczego je wykonujemy zbiór przepisów prawa na podstawie których wykonujemy pomiary elektryczne. Podstawa prawna.

Pomimo że w Polsce normy normalnie nie obowiązują, to nie jest do końca prawda. Istnieje tak zwany kruczek prawny. Co to oznacza? Jeżeli w jakiejkolwiek ustawie czy choćby rozporządzeniu zostanie przywołana jakakolwiek z norm, to okazuje się że taka norma jest prawnie obowiązująca. Proszę mi wierzyć, ministrowie lubią przywoływać normy. Więc pomimo że normy nie obowiązują jako prawo jesteśmy je zobowiązani stosować w każdej z dziedzin o ile taka norma została w prawie przywołana. Ja osobiście stoję na stanowisku, że normy są kanonem wiedzy technicznej, unifikują zagadnienia techniczne i są jak to dobrze ujęto dobrą praktyką. Nie jestem natomiast zadowolony z faktu że za normy musimy płacić z uwagi że Polski Komitet Normalizacji wydając normę korzysta z ustawy o ochronie wartości intelektualnej i nalicza sobie opłaty. Każda norma jest wtedy traktowana jako utwór i jako taka jest chroniona przed powielaniem. W artykule z linku będziecie mogli dowiedzieć się jedynie o nazwie normy i jej tytule. Normy.