Normy

Normy w pracach elektrycznych i pomiarach elektrycznych

Normy które stanowią „dobrą praktykę” w zawodzie elektryka. Jest ich dość dużo, choć nie ma się co dziwić wiedza techniczna w elektrotechnice jest obszerna to też norm regulujących całość zagadnień jest też dość sporo. Szczególne miejsce w śród nich pełni norma PN-HD 60364. Jest to norma która w całości traktuje o elektrotechnice jest podzielona na wiele zeszytów (części) i każdy z nich normuje jeden z istotnych obszarów wiedzy. Dość istotne są również normy wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Te normy branżowe regulują kwestie nie ujęte nigdzie indziej (gdzie w pomieszczeniu zlokalizować włączniki oświetlenia, czy jak prowadzić przewody). Tak jak wspomniałem wcześniej wypisuję jedynie nazwy normy i jej tytuł. Nie podaję treści norm bo są one pod ochroną prawną jako utwory. Z góry przepraszam za pominięcia oraz wiem że normy dość często zmieniają się i nie zawsze można nadążyć za zmianami. Postaram się jednak by było to zestawienie jak najbardziej aktualne.

 • SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 • SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.
 • PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
 • PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie.
 • PN-HD 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
 • PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic.
 • PN-HD 60364-7-703 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze saun.
 • PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
 • PN-HD 60364-7-705 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa Rolnicze i ogrodnicze.
 • PN-HD 60364-7-706 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchów.
 • PN-E 04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.