Oferta

Oferujemy usługi elektryczne w zakresie:
Projektowania instalacji elektrycznych,
Wykonania nowych instalacji elektrycznych,
Naprawy,
Serwis,
Usuwanie awarii,
Modernizacji i wymiany instalacji elektrycznych.

Wykonujemy między innymi.:
– wszelkie instalacje elektryczne
– instalacje odgromowe, wyrównawcze i uziemiające
– przyłącza
– instalacje przeciwpożarowe
– oświetlenie zewnętrzne
– oświetlanie ulic, terenów i obiektów