Samoograniczające taśmy grzewcze

W niektórych przypadkach istnieje konieczność utrzymania minimalnej temperatury długich odcinków jakieś instalacji może wodnej lub innej. w takim przypadku instalacje wymagają stałego dogrzewania, choć bardziej na miejscu było by tu określenie utrzymanie temperatury w określonych widełkach. Wymóg ten podyktowany jest specyfiką procesu technologicznego gdzie temperatura i ciśnienie odgrywa kluczową rolę …

STS – Ogrzewanie naskórkowe

Z tym zagadnieniem spotkałem się kilka lat temu pracując w PGNiG na jednym ze swoich obiektów postanowiono wykorzystać tą technologię. Z powodzeniem nadaje się do ” podgrzewania” długich odcinków. Z uwagi na politykę bezpieczeństwa PGNiG i bezpieczeństwo energetyczne naszego pięknego kraju nie podam nazwy obiektu. Artykół ten jest częścią jednego …

Normy

Normy w pracach elektrycznych i pomiarach elektrycznych Normy które stanowią „dobrą praktykę” w zawodzie elektryka. Jest ich dość dużo, choć nie ma się co dziwić wiedza techniczna w elektrotechnice jest obszerna to też norm regulujących całość zagadnień jest też dość sporo. Szczególne miejsce w śród nich pełni norma PN-HD 60364. …